start.jpg

Välkommen till Övraby Lantbruk

Övraby Lantbruk är beläget i Söderåkra – mellan Kalmar och Karlskrona.
Lantbruket drivs sedan 1976 av Carl-Erik och Ingela Övgård.

Med kärlek till jorden och omsorg om våra kunder har vi utvecklat vårt familjeföretag till ett rationellt och framgångsrikt lantbruk – med inriktning på spannmålshandel, maskintjänster, kläckäggsproduktion, växtodling och skogsbruk.

Att ständigt utvecklas är vår utmaning och drivkraft. Just nu är vårt projekt att införa produktionsystemet Lean i vårt företag. 

Övraby Gårdsbutik >>

I vår gårdsbutik kan du köpa allt från ägg till foderspannmål och hösilage.

Varmt välkommen!

Övraby Spannmål >>

Övraby Spannmål köper in och säljer spannmål från traktens bönder till dagsaktuella priser.

.