ol_om_foretaget_vy.jpg

Tröskning av vete 

Övraby Gårdsbutik >>

I vår gårdsbutik kan du köpa allt från ägg till foderspannmål och hösilage.

Varmt välkommen!

Övraby Spannmål >>

Övraby Spannmål köper in och säljer spannmål från traktens bönder till dagsaktuella priser.

.