lantbruk.jpg

Övraby Lantbruk

Växtodling
Övraby Lantbruk brukar 300 hektar där vi odlar raps och spannmål, kärnmajs och vall.
En del av spannmålen använder vi som foder till våra höns resten säljer vi i vår gårdsbutik eller på den fria spannmålsmarknaden. Rapsen säljs till rapsoljeproducenter. Vallen saluför vi som hösilage i vår gårdsbutik. Vår ambition är att utöka växtodlingen.

Kläckäggsproduktion
Övraby Lantbruk levererar kläckägg till Lantmännen Swehatch kläckerier i Flyinge och Väderstad. Kläckägg är befruktade ägg som efter kläckning föds upp till kycklingar. I våra stora välventilerade hönshus rör sig våra avelshöns och tuppar fritt på kutterspån som dom kan sprätta omkring i. Bra omsorg om djuren gör att både de och vi mår bra.Några av våra maskiner.


 

Sådd av höstvete


 

Gröd Fördelning 2017
Höstraps 70 ha
Råg 10 ha
Höstvete 190 ha
Kärnmajs 40 ha
Slåttervall 20ha
Höstkorn 11 ha
Vitklöver 14 ha.
Träda 10ha