Övraby Lantbruk

Växtodling

Övraby Lantbruk brukar 400 hektar där vi odlar raps och spannmål, kärnmajs, frövall och slåttervall.
En del av spannmålen använder vi som foder till våra höns resten säljer vi i vår gårdsbutik eller på den fria spannmålsmarknaden. Rapsen säljs till rapsoljeproducenter. Vallen saluför vi som hösilage i vår gårdsbutik. Vår ambition är att utöka växtodlingen.  Sedan 2007 har våra jordar inte beabetats med någon plog utan kultiverterats och sedan såtts, vi har nu glidit över till StripTillage och Conservation Agriculture.

Conservation Agriculture

Att röra jorden så lite så möjligt, att ha grönt på fälten så stor del av året som möjligt och att ha en så ordnad växtföljd som möjligt. Det är helheten man tittar på, inte bara direktsådd eller mellangrödor, det är ett system som ska fungera som helhet.

Kläckägg

Övraby Lantbruk levererar kläckägg till  Swehatch kläckerier i Flyinge och Väderstad. Kläckägg är befruktade ägg som efter kläckning föds upp till kycklingar. I våra stora välventilerade hönshus rör sig våra avelshöns och tuppar fritt på kutterspån som dom kan sprätta omkring i. Bra omsorg om djuren gör att både de och vi mår bra.

Vi som jobbar i företaget

Grödfördelning 2022

Höstkorn:           27ha
Ärtor:                   11ha
Höstraps:             51ha
Höstvete:           203ha

Rågvete:               18ha
Kärnmajs:            35ha
Slåttervall:           38ha             

E. Rajgräs:            18ha

Träda:                       7ha

Övraby Lantbruk AB

Övraby 110,385 50 Söderåkra

Telefon:
070-6411446

Mejl:
carl-erik@ovgard.se
ingela@ovgard.se
andreas@ovgard.se