Om Företaget

Om Företaget

Övraby Lantbruk är beläget i Söderåkra – mellan Kalmar och Karlskrona. Lantbruket drivs sedan 1976 av Carl-Erik,  Ingela och Andreas Övgård som ett familjeägt aktiebolag. Företaget har utvecklats genom åren till att idag vara ett modernt lantbruksföretag med gårdsbutik, spannmålsmottagning, maskinstation, kläckäggsproduktion, växtodling och skogsbruk. Till sin hjälp har familjen fyra anställda.

Hög servicenivå och produkter och tjänster med hög kvalitet är vårt signum. Vi levererar helt enkelt det vi ska och håller det vi lovar – för oss är det en självklarhet. Att ständigt utvecklas är vår utmaning. Det gäller allt från utveckling av nya verksamhetsgrenar till att vara ajour med den senaste tekniken.

Vår historia
Övraby Lantbruk har varit i familjens ägo i sex generationer. När Carl-Erik tog över gården 1976 så bestod företaget av kläckäggsproduktion i mindre omfattning, 50 hektar åker och 100 ungtjurar.

Sedan 1981, då Ingela flyttade till Övraby, har Carl-Erik och Ingela utvecklat lantbruket tillsammans och från 2021 är Andreas delägare i bolaget. Arealen har utökats genom köp och arrenden. Kläckäggsproduktionen har utvecklats i olika etapper med fler höns och nya hönshus. En spannmålstork har byggts upp  med kapacitet för att ta emot spannmål för torkning och lagring från traktens bönder.

Miljöarbete

Övraby Lantbruk vill bygga en långsiktig och hållbar verksamhet när det gäller miljöarbete.

För att inte behöva att använda fossila bränsle för uppvärmning har vi byggt en halmpanna, där vi eldar halm, flis och brännved. Med pannan förser vi spannmålstork, hönshus, verkstad och 4st bostäder med värme, vilket ersätter c:a 40kbm olja.

I vår växtodling tillämpar vi plöjningsfri odling och ett system som benämns “conservation agriculture” vilket innebär färre överfarter som sparar bränsle och ger mindre utlakning av näringsämnen till våra vattendrag.

Genom Greppa Näringen, Soyl och HIR får vi tillgång till rådgivning med växtnäringsbalanser  och  senaste kunskap om grödornas växtnäringsbehov.

Vi har installerat en solcellsanläggning som täcker c:a 70% av vårt behov. Den ska producera 240 000 kwh och är uppsatt på 5 av våra hus tak.

Fakta Övraby Lantbruk och Spannmål.

• Areal växtodling:400 hektar.
• Areal skog: 195 hektar
• Spannmålsmottagning: 4200 ton/år
• Kläckäggsproduktion: 8 miljoner ägg/år
• Omsättning: 23 milj.
• Antal anställda: 6 st

Numera är Övraby Spannmål ett systerföretag till Övraby Lantbruk AB

Eu:s Investeringsfond har varit med och finansierat vårt senaste hönshusbygge,  Stall 3.

Övraby Lantbruk AB

Övraby 110,385 50 Söderåkra

Telefon:
070-6411446

Mejl:
carl-erik@ovgard.se
ingela@ovgard.se
andreas@ovgard.se