Övraby Lantbruk.

Ett lantbruk i södra Kalmar län.

Kontakta oss

Övraby 110,
385 50 Söderåkra

Telefon: 0486-210 20
Mejl: carl-erik@ovgard.se

Kontakta oss

Övraby 110,
385 50 Söderåkra

Telefon: 0486-210 20
Fax: 0486-210 43
Mejl: carl-erik@ovgard.se

Lantbruk

Övraby Lantbruk brukar 415 hektar där vi odlar raps och spannmål, kärnmajs, frövall och slåttervall.

Spannmål

Övraby Spannmål köper in och säljer spannmål från traktens bönder till dagsaktuella priser.

Gårdsbutik

I vår gårdsbutik kan du köpa allt från ägg till foderspannmål och hösilage.
Varmt välkommen!

Välkommen till Övraby Lantbruk

Övraby Lantbruk är beläget i Söderåkra – mellan Kalmar och Karlskrona.
Lantbruket drivs sedan 1976 av Carl-Erik och Ingela Övgård.

Med kärlek till jorden och omsorg om våra kunder har vi utvecklat vårt familjeföretag till ett rationellt och framgångsrikt lantbruk – med inriktning på spannmålshandel, maskintjänster, kläckäggsproduktion, växtodling och skogsbruk.

Att ständigt utvecklas är vår utmaning och drivkraft. Just nu är vårt projekt att införa produktionsystemet Lean i vårt företag.

Vår historia

Övraby Lantbruk har varit i familjens ägo i sex generationer. När Carl-Erik tog över gården 1976 så bestod företaget av kläckäggsproduktion i mindre omfattning, 50 hektar åker och 100 ungtjurar.

Sedan 1981, då Ingela flyttade till Övraby, har Carl-Erik och Ingela utvecklat lantbruket tillsammans. Arealen har utökats genom köp och arrenden. Kläckäggsproduktionen har utvecklats i olika etapper med fler höns och nya hönshus. En spannmålstork har byggts upp  med kapacitet för att ta emot spannmål för torkning och lagring från traktens bönder.

Se vår film

Övraby Lantbruk AB

Övraby 110,385 50 Söderåkra

Telefon:
070-6411446

Mejl:
carl-erik@ovgard.se
ingela@ovgard.se
andreas@ovgard.se