Övraby Spannmål

Övraby Spannmål

Övraby Spannmål köper in och säljer spannmål från traktens bönder. Vid skörd levererar lantbrukarna sin nytröskade spannmål som vi torkar, lagrar och säljer vidare.

Vi köper din spannmål
Vid skörd kan du som lantbrukare leverera din spannmål till Övraby Spannmål. Hos oss vägs spannmålen in samtidigt som vi tar ett prov för analys. Efter provsvar skickar vi avräkning till dig – marknaden d.v.s tillgången och efterfrågan på spannmål styr vad vi har möjlighet att betala.

Försäljning av spannmål
Vi lagerhåller och säljer spannmål såsom korn, vete och havre till marknadspriser.

Öppettider

Skördesäsong
Måndag-fredag (vid skördeväder): 7.00 – 19.00
Lördag – söndag: Tidsbokning

Övrig tid
Vänligen ring och avtala tid.

Mer information
För mer information om priser och leveransvillkor välkommen att kontakta

  • Ingela Övgård 070-641 14 46
  • Carl-Erik Övgård 070-547 01 58

Övraby Lantbruk AB

Övraby 110,385 50 Söderåkra

Telefon:
070-6411446

Mejl:
carl-erik@ovgard.se
ingela@ovgard.se
andreas@ovgard.se